מדיניות פרטיות

 

א. כללי

.1 על השימוש באתר זה https://makombayam.com או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו ("האתר") המופעל על ידי  מקום בים – בית לארועים, תחול מדיניות פרטיות כמפורט להלן.

.2 להלן יפורטו הנהלים אשר על פיהם פועלת MPT ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וביחס לאיסוף ולשימוש במידע שנמסר למקום בים – בית לארועים על ידי המשתמשים באתר ו/או הנאסף על ידי מקום בים – בית לארועים בעת השימוש באתר (להלן "מדיניות הפרטיות" ).

.3 בעת השימוש באתר נאסף מידע עליך. המידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך )זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, לדוגמה העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת ה IP שממנה פנית ועוד).

.4 מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר.

.5 מקום בים – בית לארועים אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך, על ידי צדדים שלישיים, לרבות משתמשי קצה אחרים (יוצרים תומכים ומבקרים) גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים באתר ואשר אינם בשליטת מקום בים – בית לארועים. בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו יוצר, תומך, אתר או גוף מסחרי.

.6 יודגש, כי הפרטים שיסופקו למקום בים – בית לארועים, יכול ויאומתו כנגד מידע אודותיך שיש כבר ברשות מקום בים – בית לארועים או כנגד מידע דומה שסופק למקום בים – בית לארועים או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו.

ב. רישום לאתר

.7 בעת הרישום לאתר יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים אודותיך: שם פרטי, שם, משפחה, דואר אלקטרוני ובחירת סיסמא.

.8 כמו כן, בעת רישומך לקבוצת הקניה באתר, תתבקש למסור את הפרטים שלעיל וכן את מס' הטלפון, כתובת, מספר תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי שלך לצורך ביצוע רכישה.

.9 יובהר, כי הפרטים שתתבקש למסור כוללים מידע הנחוץ במישרין לצורך אספקת השירותים ו/או לרכישת המוצרים באתר וללא מסירת הפרטים האמורים לא תוכל להצטרף לאתר ו/או להשתתף ברכישה.

ג. מאגר מידע

.10 המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של מקום בים – בית לארועים.

ד. השימוש במידע

.11 השימוש במידע שיתקבל אודותיך עקב שימושך באתר ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, בין השאר, על מנת:

.11.1 לאפשר את שימושך באתר;

.11.2 לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;

.11.3 לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים באתר;

.11.4 לאפשר רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר, לרבות באמצעות הרכישות הקבוצתיות – וכן פרסום מידע ותכנים;

.11.5 להתאים את המודעות ו/או העסקאות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.

.12 המידע שישמש את הדסטארט יהיה בחלקו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.

.13 מקום בים – בית לארועים נוהגת לתעד באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשותך ובכלל זאת כתובת ה – IP שלך וכן את כל הדפים בהם ביקרת. בהסכמתך להסכם תנאי השימוש שלעיל,  הנך מביע את הסכמתך כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי הדסטארט לצורך:

13.1 . יצירת קשר עמך.

13.2 . משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך)בין על ידי מקום בים – בית לארועים ובין על ידי מי מטעמה) באמצעות הדואר האלקטרוני, לרבות הודעות המייל היומי ו/או השבועי, אלא אם תציין בכתב בפני מקום בים – בית לארועים כי אינך מעוניין בכך עוד. באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של מקום בים – בית לארועים בכתובת הדואר האלקטרוני ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.

13.3 . לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים ו/או שירותים חוזרת באתר.

13.4 . בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר.

ה. שימוש במידע ומסירתו לצדדים שלישיים

.14 מקום בים – בית לארועים לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע האישי אודותיך, כפי שנמסר לה על ידך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, למעט לגוף מסונף אליה (חברת בת, חברת אם, חברה אחות וכו').

ו.  Cookies

15. האתר יכול וישתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

.16 דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלתCookies . אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

ז. פרסומות של צדדים שלישיים

.17 ייתכן ומקום בים – בית לארועים תתיר לחברות אחרות לפרסם את מוצריהן/שירותיהן באתר. המודעות אלה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה -Cookies  מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו.

ח. אבטחת מידע

.19 מקום בים – בית לארועים מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, הדסטארט אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהן.

ט. זכות לעיין במידע

.20 על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות למחלקת שירות הלקוחות של מקום בים – בית לארועים בכתובת הדואר האלקטרוני או באמצעות  דואר רגיל לכבוד מקום בים – בית לארועים.

.21 בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, הנך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

י. שינויים במדיניות הפרטיות

.22 מדיניות הפרטיות של האתר יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו מקום בים – בית לארועים משתמשת במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, מקום בים – בית לארועים תודיע לך על כך שהתבצע שינוי במדיניות הפרטיות על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר תחת הקישור "מדיניות פרטיות" או שם דומה.

דברו איתנו

מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם